Nationale Anti-Drugs Raad (NAR)

Onze Visie
De Visie van de NAR is om met zijn allen een drugsvrije samenleving te bouwen. Derhalve wordt gestreefd naar een samenleving die in toenemende mate vrij is van drugsgebruik, drugsverslaving, drugshandel en drugscriminaliteit.

Onze Missie
De missie van de NAR is het zoveel mogelijk elimineren van de vraag naar en het aanbod van drugs. Deze missie zal met alle haar ten dienste staande middelen en mogelijkheden worden gerealiseerd.

Nieuws & Activiteiten

Hier vindt u informatie over al onze activiteiten.
Aanvullende informatie en activiteiten voor alle volgende jaren worden regulier geplaatst.

De Nationale Anti-Drugs Raad (NAR) is door de regering, door tussenkomst van het Ministerie van Volksgezondheid, in het leven geroepen. De NAR coördineert alle nationale inspanningen om de drugsproblematiek krachtig aan te pakken.Het nationaal drugsbeleid is voor de komende vijf jaren vastgelegd in het Nationaal Drugs Master Plan ( NDMP) 2006-2010 en door de ministerraad ondertekend in februari 2006. Voor de implementatie en coördinatie van het beleid heeft de NAR het Uitvoerend Bureau van de NAR ( UBN ) ter beschikking. Het NDMP is ondertekend door de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Justitie en Politie. De aanpak van de vraag naar drugs ressorteert onder het ministerie van Volksgezondheid en de bestrijding onder het Ministerie van Justitie en Politie.

Drugspreventie is de verantwoordelijkheid van elke Surinamer.

Neem die uitdaging aan en help mee !

Internationale Samenwerking

Drug Demand Reduction (DDR)

Drug Supply Reduction

Veelgestelde vragen

Basics over drugs gebruik
Feiten en Fabels

Contact informatie

E-mail

Email: info@nar.sr

Adres

Letitia Vriesdelaan 1
Paramaribo - Suriname

Openingstijden

Ma - Vrij: 7.00 am - 3.00 pm
Weekend: gesloten