Beleidsdocumenten NAR

Nationaal Drugs Master Plan

Het nationaal drugsbeleid van Suriname is gericht op het tegengaan van het aanbod, de doorvoer, de handel en het gebruik van drugs. Het NDMP omvat verschillende drugsbestrijdings-strategieën met het doel om genoemde aspecten tegen te gaan voor de Surinaamse samenleving.
Daarnaast wil het NDMP de grensoverschrijdende benadering van Suriname onderstrepen, zodat aansluiting gevonden kan worden bij het regionaal en internationaal drugsbeleid.

Nationaal Drugs Preventie

Dit plan heeft het karakter van een masterplan, waarbij getracht is voor het eerst een raamwerk voor nationale preventie op te zetten, de leemtes binnen de preventie zichtbaar te maken en de gebieden voor interventies en acties bloot te leggen. Het is niet meteen een instrument om specifieke problemen aan te pakken, hoewel het in enkele gevallen wel een aanzet daartoe geeft.

Internationale Samenwerking

Drug Demand Reduction (DDR)

Drug Supply Reduction

Veelgestelde vragen

Basics over drugs gebruik
Feiten en Fabels

Contact informatie

E-mail

Email: info@nar.sr

Adres

Letitia Vriesdelaan 1
Paramaribo - Suriname

Openingstijden

Ma - Vrij: 7.00 am - 3.00 pm
Weekend: gesloten