Internationale Samenwerking

De bestaande verdragen van internationale organisaties en de diverse bilaterale drugsbestrijdingprotocollen vormen de noodzakelijke grondslag voor internationale samenwerking in de strijd tegen drugs, en daarmede grensoverschrijdende criminaliteit. Het NDMP roept op tot samenwerking op regionaal, continentaal en mondiaal niveau bij de drugsbestrijdingactiviteiten.

Achtergrond Informatie

Suriname zal haar contacten met internationale antidrugs organisaties als CICAD/OAS, CARICOM , CFATF, INCB, UNODC, , INTERPOL en HONLEA/VN intensiveren. Suriname zal eveneens met landen in de regio samenwerkingsverbanden moeten aangaan teneinde een forum te creëren voor geregeld overleg teneinde de drugsinvoer drastisch terug te dringen. Hierbij zal er regelmatig gerapporteerd worden  aan deze organisaties over verzamelde informatie, trends en voortgang op het gebied van de aanpak van de drugsproblematiek in ons land. De aanbevelingen van deze organisaties zullen zoveel als mogelijk overgenomen worden  in haar beleid. De communicatie over internationale activiteiten en vergaderingen zal worden verbeterd om optimale deelname van ons land te bevorderen.

Met betrekking tot de gezamenlijke inspanningen van de Caraibische regio bij het verminderen van het aanbod en doorvoer van drugs door dit gebied zal de ordehandhaving en gerechtelijke samenwerking met de landen van deze regio worden verhoogd. Suriname zal de totstandkoming van de regionale maritieme drugsovereenkomst in de Caraibische regio ondersteunen. De Rivierpolitie en de Marine zullen i.s.m. andere ondersteunende diensten de operationele maritieme rechtshandhaving ter hand nemen en regelmatig controle uit oefenen op de binnenkomende en uitgaande vaartuigen.

Op basis van het Raamverdrag gesloten tussen Suriname en Nederland zullen beide landen nauwer met elkaar samenwerken om de grensoverschrijdende drugscriminaliteit effectiever aan te pakken, hetgeen al tot uiting is gekomen door de samenwerkingsovereenkomst tussen Suriname en Nederland op het gebied van de drugsbestrijding. Het Rechtshulpverdrag met Nederland zal voor wat betreft drugsbestrijding in volle omvang en reikwijdte ondersteund worden.

De samenwerking met de Verenigde Staten van Amerika op het gebied van drugsbestrijding zal worden uitgebreid. In dit kader wordt de geplande vestiging van een kantoor van de Amerikaanse Drug Enforcement Agency (DEA) in Suriname toegejuicht. Suriname zal de maritieme rechtshandhavingsovereenkomst met de VSA implementeren met technische bijstand van de VSA.

Suriname zal de gesloten bilaterale anti-drugsverdragen met Guyana, Brazilie, Venezuela en Columbia implementeren middels het instellen van Joint Working Groups voor de uitvoering van de drugsverdragen en gezamenlijke anti-drugsoperaties. In dit kader hebben Suriname en Guyana al beleidsmechanismen ontwikkeld ter implementatie van de samenwerkings-overeenkomst. Suriname en Frans-Guyana zijn begonnen met informele samenwerkingsvormen. Deze samenwerkingsvorm zal geformaliseerd worden middels een samenwerkingsverdrag met Frankrijk.
Waar nodig en mogelijk zal Suriname nieuwe bilaterale anti-drugs-samenwerkingsvormen aangaan met overige landen.

Internationale Samenwerking

Drug Demand Reduction (DDR)

Drug Supply Reduction

Veelgestelde vragen

Basics over drugs gebruik
Feiten en Fabels

Contact informatie

E-mail

Email: info@nar.sr

Adres

Letitia Vriesdelaan 1
Paramaribo - Suriname

Openingstijden

Ma - Vrij: 7.00 am - 3.00 pm
Weekend: gesloten