Onderzoek

 SURENDU

Het Suriname Epidemiologisch Netwerk m.b.t Drugsgebruik (SURENDU)

Achtergrond

Het Suriname Epidemiologische Netwerk mbt Drugsgebruik (SURENDU), gecoördineerd door het Uitvoerend Bureau van de Nationale Anti-Drugs Raad (UBN), is geïnstalleerd om de Nationale Anti-Drugs Raad te assisteren in beleidsformulering. Het is een monitorings systeem die door reguliere data collectie, analyse en verspreiding, de informatie mbt alcohol en andere drugs en justitiële aspecten, verbeterd t.b.v effectieve planning. De installatie van SURENDU vond plaats middels een trainingsworkshop in oktober 2004.

De eerste feedback bijeenkomst van het SURENDU NETWERK vond plaats op 11 en 12 februari 2005 te Overbridge. Er waren twaalf deelnemers van verschillende organisaties: het Bureau Alcohol en Drugs, de Stichting De Stem, de Stichting Maxilinder, het Bureau Forensisch Maatschappelijke Zorg, de Anti-Narcotica Brigade en het DDR kantoor. Het doel van de bijeenkomst was het aanbieden en bespreken van kwantitatieve en kwalitatieve inlformatie over Drug Demand en Justitiele aspecten, verzameld gedurende de periode van oktober –december 2004, sinds de oprichting van het netwerk door de stakeholders in Drug Demand Reduction.

Deze feedback bijeenkomsten zullen nu nog op kwartaalbasis plaatsvinden en wel opnieuw in juni en september 2004.
De bijeenkomst was succesvol in de zin dat er discussies plaatsvonden die niet alleen de cijfers zelf betroffen, maar ook de dynamiek erachter: er werden bv. Sociale, ethnische en andere factoren benadrukt. In gedachten houdend, dat het de eerste bijeenkomst van zijn soort was, mag ervan uitgegaan worden, dat hiermee een goede basis is gelegd voor meer van dergelijk discussies voor de toekomst. Dit geeft reden tot optimisme over de verdere toekomst van het netwerk.

Twee van de drie rehabilitatiecentra die deel uitmaken van het netwerk, konden vanwege onvoorziene omstandigheden niet aanwezig zijn.

Bekijk hier de SURENDO verslagen:

NIDA Reports (verslagen & posters):

SURENDU is thans uitgebreid met de volgende netwerken:

  • Paramaribo – Netwerk, geïnstalleerd in oktober 2004
  • Nickerie – Netwerk, geïnstalleerd in oktober 2005
  • Saramacca – Netwerk, geïnstalleerd in juni 2008
  • Commewijne – Netwerk, 1e training in April 2008

 

Een meeting met de SURENDU- Site Nickerie 2007

Werkwijze

De SURENDU netwerken bestaan uit organisaties uit de secundaire en tertiaire drugspreventie groepen. De meetings worden halfjaarlijks gehouden waarbij zij hun data leveren aan het UBN voor analyse en rapportage. Het rapport wordt doorgeleid naar de Nationale Anti – Drugs Raad en na goedkeuring besproken met het Netwerk. Hierbij wordt het accent gelegd op de aanbevelingen gedaan tijdens de meeting. Uit de aanbevelingen van dit rapport worden er preventie activiteiten uitgevoerd in de Groene Zone oftewel de primaire drugspreventie.

Follow-up

Gepland is om op kort termijn het SURENDU uit te breiden naar de districten Marowijne, Sipaliwini en Brokopondo.
Als subthema voor de internationale dag tegen drugs hebben wij in Suriname gekozen om n “de algemene acceptatie van marihuana in ons land te ontmoedigen”. Alle activiteiten van deze week waren erop gericht de samenleving meer informatie te verstrekken over marihuana . Hier volgen enkele statistieken ;

Tabel 1: Gemiddelde leeftijd van personen in behandeling bij primaire druggebruik

Bron type: Behandelcentra Primaire drug
Drugsoort Alcohol Marihuana Cocaïne
Gemiddelde leeftijd 13 – 50 13 – 25 21 – 40

Tabel 2: In beslaggenomen drugs naar hoeveelheid

Drugsoort Cocaïn Marihuana Hasjiesj Ecstasy(tabl.)
Hoeveelheid 144,6 Kg 95 kg 1,6 Kg 3141

Tabel 3: Straatprijzen van kleine hoeveelheden drugs

Drugsoort Cocaïn Marihuana Hasjiesj Heroïne
Prijs SRD 1 SRD 1 SRD 2,50 SRD 1,50

Tabel 4:Overzicht van primaire drug aanmeldingsklacht in % t.ov en behandel en begeleidingcentra

1.Behandelcentra Alcohol Aad comb Marihuana Cocaine Drugs comb
22 % 17 % 17 % 27 % 21 %

 
Uit de data van de behandelcentra  blijkt dat 17 %  van de opnames marihuana als eerste keus hebben.

2.Behandelcentra (BAD) Alcohol Aad comb Marihuana Cocaine Drugs comb
37 % 4 % 22 % 14 % 4 %

Bij de Begeleidingscentra is het 22 %.
Kris Rambali
Beleidsmedewerker UBN

Internationale Samenwerking

Drug Demand Reduction (DDR)

Drug Supply Reduction

Veelgestelde vragen

Basics over drugs gebruik
Feiten en Fabels

Contact informatie

E-mail

Email: info@nar.sr

Adres

Letitia Vriesdelaan 1
Paramaribo - Suriname

Openingstijden

Ma - Vrij: 7.00 am - 3.00 pm
Weekend: gesloten