Geschiedenis

Ter vervanging van de inactieve Nationale Raad voor de Drugsbestrijding (NRDB) werd in 1998 middels een beschikking van de Minister van Volksgezondheid de Nationale Anti-Drugs Raad (NAR) ingesteld als nationaal adviserend en coördinerend orgaan voor de aanpak van de drugsproblematiek in de ruimste zin van het woord. De NAR is verantwoordelijk voor de implementatie, monitoring en evaluatie van het NDMP. Voor de coördinatie van de interventies tegen de vraag naar drugs heeft de Raad het Uitvoerend Bureau van de Raad (UBN ) ter beschikking, terwijl de coördinatie van de interventies tegen het aanbod van drugs wordt ondersteund door de huidige Werkgroep Drugs Supply Reduction.

Vertegenwoordigers in de raad

De 1e NAR in zijn huidige samenstelling had een zittingsperiode van september 2004 tot september 2007.

In deze Raad zaten vertegenwoordigers van:

  • Ministerie van Volksgezondheid
  • Ministerie van Justitie en Politie
  • Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling
  • Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • De Caribbean Financial Action Task Force
  • Nationale Vrouwen Beweging
  • Bureau Forum NGO’s
  • Vertegenwoordiger van PCS

Na de succesvolle implementatie van het Drug Demand Reduction Programma in mei 2007 werd in augustus 2007 een nieuwe Raad voorgedragen. Teneinde de NGO’s een stem te geven in het hoogste beleidsorgaan en om hun specifieke belangen te behartigen werden drie vertegenwoordigers uit de Zones voorgedragen. Deze personen kwamen voort uit primaire, secundaire en tertiaire drugspreventie. De zittingsperiode van deze Raad is juni 2008 juni 2011.

De NAR is verantwoordelijk voor de implementatie, monitoring en evaluatie van het NDMP.

Internationale Samenwerking

Drug Demand Reduction (DDR)

Drug Supply Reduction

Veelgestelde vragen

Basics over drugs gebruik
Feiten en Fabels

Contact informatie

E-mail

Email: info@nar.sr

Adres

Letitia Vriesdelaan 1
Paramaribo - Suriname

Openingstijden

Ma - Vrij: 7.00 am - 3.00 pm
Weekend: gesloten