Drug Demand Reduction (DDR)

Het Drug Demand Reduction Programma is een samenwerking tussen de Overheid van Suriname en de Europese Unie (financierder).

Het Drug Demand Reduction Programma is een samenwerking tussen de Overheid van Suriname en de Europese Unie (financierder). Het Ministerie van Volksgezondheid is belast met de technische uitvoering.

Het project is gestart in mei 2004. Het DDR programma wordt uitgevoerd vanuit het DDR kantoor, tevens fungeert dit kantoor als de werkarm van de Nationale Anti-drugs Raad (NAR) voor de coordinatie van de interventies tegen de vraag naar drugs. Het DDR programma heeft een algemeen doel en en aantal specifieke doelen.

Algemeen doel van het DDR programma:
Bijdragen aan het verminderen van het drugsgebruik en de daaraan gerelateerde problemen in Suriname.

 

Groepen die verdeeld zijn in Zone’s 

Specifieke doelen

 

  • Versterking van de nationale beleidscapaciteit op het gebied van DDR door een samenhangend geheel van interventies op de gebieden monitoring en research, coordinatie en implementatie van het beleid (als uitvoerend bureau van de NAR);
  • Bijdragen aan de versterking van een adequaat, goed functionerend monitoring systeem dat adequate surveillance garandeert door regelmatige datacollectie, analyse en verspreiding van resultaten teneinde het besluitvormingsproces dat effectieve planning mogelijk maakt, op alle niveau’s van het systeem te vergemakkelijken;
  • Verbeteren van primaire, secundaire en tertiaire preventie in samenspraak met alle competente autoriteiten door een interdisciplinaire, gemeenschapsgeorienteerde aanpak.

Internationale Samenwerking

Drug Demand Reduction (DDR)

Drug Supply Reduction

Veelgestelde vragen

Basics over drugs gebruik
Feiten en Fabels

Contact informatie

E-mail

Email: info@nar.sr

Adres

Letitia Vriesdelaan 1
Paramaribo - Suriname

Openingstijden

Ma - Vrij: 7.00 am - 3.00 pm
Weekend: gesloten

Maak contact

8 + 12 =

Telefoon

(+597) 424-514

E-mail

info@nar.sr

Adres

Letitia Vriesdelaan 1

Hours

Mon – Fri: 10am – 9pm
Weekends: 10am – 3m